Vyjádření města k návrhu zastavit prodej pozemků

By Družstvo Nad mlýnem

Dne 30. dubna jsme obdrželi od města odpověď na námi podané stanovisko. Paní starostka v něm uvádí, že záměr prodeje pozemků je ve výhradní kompetenci zastupitelstva, stejně tak případný prodej či jakékoli další nakládání s pozemky. Informuje nás o tom, že s naším vyjádřením byli všichni zastupitelé seznámeni a budou naše argumenty jistě zvažovat. Pevně věříme, že tomu tak bude. Zatím nás žádný zastupitel pro více informací nekontaktoval.

Vyjádření městaDokument PDF