Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem

Družstvo nad Mlýnem, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08255288zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5760 Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem Členská schůze se bude konat ve středu 8.11.2023 v 15:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 253/4, 602 00 Brno. Program…

Read More

Hospodaření s pozemky směrem na Ponětovice

Pár vět ke kauze pozemků směrem na Ponětovice aneb jak to vidíme Tímto článkem poukazujeme na to, jak město nakládá se svými pozemky určenými k výstavbě směrem na Ponětovice a jak reaguje na nové okolnosti. Celá situace kolem pozemků má 11 letou historii a je zde patrná snaha města nezradit původní záměr investora v této…

Read More

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.: Projekt Družstva Nad Mlýnem má řadu důležitých předností

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. pracuje jako odborný asistent a výzkumník na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především environmentálně šetrnými směry v urbanismu a územním plánování 20. a 21. století. Ve vysokoškolské výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Zkušenosti ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a…

Read More

Baugruppe – lepší bydlení za nižší náklady

Projekty stavebních družstev nejsou již dnes v Evropě nic neznámého. U našich německy mluvících sousedů se s nim běžně setkáme pod pojmy „Baugemeinschaft“ (bauen= stavět; Gemeinschaft = společenství) nebo „Baugruppe“. Jedná se tedy o občany, kteří se spojí a na koupeném pozemku staví své bydlení. Plánují a financují projekt společně a později zde žijí jako sousedé. Úspěch…

Read More

Zastupitelstvo schválilo záměr směnit a odprodat pozemky developerovi

Dne 19.6.2019 se naši zástupci Družstva nad Mlýnem zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva. Jedním z bodů na programu bylo zrušení záměru prodeje pozemků v lokalitě Ponětovské z roku 2017. Zastupitelé zrušení záměru odsouhlasili. Tento krok jako družstvo vítáme. Sami jsme upozornili na jeho neplatnost (judikatura říká, že pokud od vypsání záměru do jeho projednání uplynou dva…

Read More

Sešli jsme se s městským architektem

Dne 18.6.2019 se sešli zástupci Družstva na Mlýnem s městským architektem panem Staškem Žeravou. Konzultovali jsme s ním náš projekt výstavby rodinných domků v lokalitě Ponětovská, který se inspiruje konceptem Baugruppe. Diskutovali jsme komplexní řešení výstavby jako rozsah veřejné zelně, hustotu zástavby včetně spolupráce se všemi zainteresovanými stranami. Ze schůzky máme pozitivní dojem.

Read More

Směna pozemků developera – reakce na záměr Čistých Šlapanic

Družstvo nad Mlýnem, které usiluje o koupi pozemků v lokalitě Ponětovská, nabízených městem na prodej od roku 2017,  reaguje tímto na článek paní starostky, který byl dne 15.6. uveřejněn na stránkách Čistých Šlapanic. V tomto článku Čisté Šlapanice navrhují zrušit záměr na prodej pozemků a zároveň informují, že se dohodli s majiteli dvou pozemků (původní developer)…

Read More

Vyjádření města k návrhu zastavit prodej pozemků

Dne 30. dubna jsme obdrželi od města odpověď na námi podané stanovisko. Paní starostka v něm uvádí, že záměr prodeje pozemků je ve výhradní kompetenci zastupitelstva, stejně tak případný prodej či jakékoli další nakládání s pozemky. Informuje nás o tom, že s naším vyjádřením byli všichni zastupitelé seznámeni a budou naše argumenty jistě zvažovat. Pevně…

Read More

Upozornění na neplatný prodej pozemků

V dubnu 2019 jsme se podali stanovisko k záměru prodat pozemky v lokalitě Ponětovská. Upozornili jsme město Šlapanice na to, že s nejvyšší pravděpodobností nejsou splněny podmínky pro to, aby případný prodej za současného stavu proběhl zákonným způsobem. Zejména kvůli dlouhé době od vypsání záměru, netransparentnosti a nízké účasti veřejnosti. Zastupitele města Šlapanice jsme požádali…

Read More