Hospodaření s pozemky směrem na Ponětovice

Pár vět ke kauze pozemků směrem na Ponětovice aneb jak to vidíme Tímto článkem poukazujeme na to, jak město nakládá se svými pozemky určenými k výstavbě směrem na Ponětovice a jak reaguje na nové okolnosti. Celá situace kolem pozemků má 11 letou historii a je zde patrná snaha města nezradit původní záměr investora v této lokalitě.V okamžiku, kdy má město letos možnost pozemky lépe zhodnotit a nabídnout je nestranně a veřejně k prodeji, přichází během posledních 2 měsíců s nečekaným  záměrem, který poukazuje, komu je tato lokalita již dávno předurčena a komu jsou následné aktivity ušity na míru, viz níže. Jde nám o to, aby město jednalo nestranně a nabídlo rovnou šanci ucházet se o tyto pozemky všem.Celý příběh začíná na podzim roku 2007, kdy jsou pozemky v lokalitě Ponětovská zahrnuty v územním plánu (ÚP) do oblasti pro výstavbu rodinných domů.V březnu roku 2008, je založena společnost Šlapanice Invest s.r.o. (investor).Je to pár měsíců …

Read More

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.: Projekt Družstva Nad Mlýnem má řadu důležitých předností

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. pracuje jako odborný asistent a výzkumník na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především environmentálně šetrnými směry v urbanismu a územním plánování 20. a 21. století. Ve vysokoškolské výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Zkušenosti ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, propojuje ve výzkumu i výuce s historickým a environmentálním pohledem Projekt Družstva Nad Mlýnem patří mezi iniciativy, kterých je u nás zatím málo, přitom skýtají řadu důležitých předností. Projekt navazuje na současné zahraniční trendy, které rozpoznávají nedostatky uniformního plánování a rozvíjejí participativní přístupy. V těchto přístupech se na plánování území podílejí nejen experti, politici, úředníci a developeři, ale také samotní (budoucí) obyvatelé území. Výhody takových přístupů jsou zjevné, participanti (družstevníci) mají větší zájem o lokalitu, mají zde sociální vazby, velkou část svého volného času věnují starosti o společné (prostory, stromy, vybavení atp.). Vzhledem k tomu, že se …

Read More

Baugruppe – lepší bydlení za nižší náklady

Projekty stavebních družstev nejsou již dnes v Evropě nic neznámého. U našich německy mluvících sousedů se s nim běžně setkáme pod pojmy „Baugemeinschaft“ (bauen= stavět; Gemeinschaft = společenství) nebo „Baugruppe“. Jedná se tedy o občany, kteří se spojí a na koupeném pozemku staví své bydlení. Plánují a financují projekt společně a později zde žijí jako sousedé. Úspěch projektu stojí na důvěře, transparentnosti a předem dohodnutých pravidlech. K tomuto účelu slouží stanovy družstva, jež jsou schvalovány budoucími členy. V Německu se nyní vyskytuje mezi 4 000 až 5 000 takovýchto projektů. Největší boom tento trend zaznamenal v posledních letech v Hamburgu (50 a více projektů), Berlíně a Mnichově. Nejbližší příklady pak můžeme vidět ve Vídni. V Česku se nyní objevují první vlaštovky. Institut plánování a rozvoje Praha (IPR) nyní zpracovává seznam stavebních pozemků, z nich vybere nejvhodnější k výstavbě bytovými družstvy. Dokončené projekty ve Vídni v posledních letech Už tedy víme, kde se můžeme s konceptem „Baugruppe“ potkat. Proč …

Read More

Zastupitelstvo schválilo záměr směnit a odprodat pozemky developerovi

Dne 19.6.2019 se naši zástupci Družstva nad Mlýnem zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva. Jedním z bodů na programu bylo zrušení záměru prodeje pozemků v lokalitě Ponětovské z roku 2017. Zastupitelé zrušení záměru odsouhlasili. Tento krok jako družstvo vítáme. Sami jsme upozornili na jeho neplatnost (judikatura říká, že pokud od vypsání záměru do jeho projednání uplynou dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou). Město nevypsalo nový záměr na prodej, který jsme navrhovali v dubnu, aby se do soutěže mohli přihlásit zájemci znovu.   Dalším bodem byl městem navržený záměr na směnu menších pozemků developera za větší pozemky města, které jsou blíže centru a zároveň prodeje zbytku pozemku města developerovi jen za odhadní cenu, protože developer má k dispozici o 5450m2 menší pozemek než město (získal by tím dalších 31% m2 k tomu, co má). Tato snaha vyvolala poměrně bouřlivou a takřka 4 hodiny dlouhou diskuzi, ve které jsme představili argumenty, proč je směna a prodej pozemků …

Read More

Sešli jsme se s městským architektem

Dne 18.6.2019 se sešli zástupci Družstva na Mlýnem s městským architektem panem Staškem Žeravou. Konzultovali jsme s ním náš projekt výstavby rodinných domků v lokalitě Ponětovská, který se inspiruje konceptem Baugruppe. Diskutovali jsme komplexní řešení výstavby jako rozsah veřejné zelně, hustotu zástavby včetně spolupráce se všemi zainteresovanými stranami. Ze schůzky máme pozitivní dojem.

Read More

Směna pozemků developera – reakce na záměr Čistých Šlapanic

Družstvo nad Mlýnem, které usiluje o koupi pozemků v lokalitě Ponětovská, nabízených městem na prodej od roku 2017,  reaguje tímto na článek paní starostky, který byl dne 15.6. uveřejněn na stránkách Čistých Šlapanic. V tomto článku Čisté Šlapanice navrhují zrušit záměr na prodej pozemků a zároveň informují, že se dohodli s majiteli dvou pozemků (původní developer) na výhodné směně pro město - menších pozemků v polích za lukrativnější větší městský scelený pozemek s povinností developera doplatit cenu získáných m2 pozemku navíc, které mu tím město převede – původní developer směnou získá o 31%m2 více pozemků než sám vlastní (což je o 5 450m2 více), k tomu za netržní, odhadovou cenu. Tento postup není ani v souladu s tvrzením, že město nechce prodávát pozemky, protože nepořebuje peníze, ani s postupem péče řádného hospodáře o svěřený majetek, kdy je pro něj výhodnější každý m2 prodat lepší nabídce nebo si ponechat výhodněji umístěný pozemek. Pro zvýhodnění …

Read More

Vyjádření města k návrhu zastavit prodej pozemků

Dne 30. dubna jsme obdrželi od města odpověď na námi podané stanovisko. Paní starostka v něm uvádí, že záměr prodeje pozemků je ve výhradní kompetenci zastupitelstva, stejně tak případný prodej či jakékoli další nakládání s pozemky. Informuje nás o tom, že s naším vyjádřením byli všichni zastupitelé seznámeni a budou naše argumenty jistě zvažovat. Pevně věříme, že tomu tak bude. Zatím nás žádný zastupitel pro více informací nekontaktoval. Vyjádření městaDokument PDF

Read More

Upozornění na neplatný prodej pozemků

V dubnu 2019 jsme se podali stanovisko k záměru prodat pozemky v lokalitě Ponětovská. Upozornili jsme město Šlapanice na to, že s nejvyšší pravděpodobností nejsou splněny podmínky pro to, aby případný prodej za současného stavu proběhl zákonným způsobem. Zejména kvůli dlouhé době od vypsání záměru, netransparentnosti a nízké účasti veřejnosti. Zastupitele města Šlapanice jsme požádali o vypsání nového záměru na prodej předmětných pozemků v lokalitě Ponětovská, nebo alespoň k projednání tohoto podání a zvážení našich argumentů. Naše vyjádření bylo podepsáno téměr 40 občany Šlapanic.

Read More