Zastupitelstvo schválilo záměr směnit a odprodat pozemky developerovi

By Družstvo Nad mlýnem

Dne 19.6.2019 se naši zástupci Družstva nad Mlýnem zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva. Jedním z bodů na programu bylo zrušení záměru prodeje pozemků v lokalitě Ponětovské z roku 2017. Zastupitelé zrušení záměru odsouhlasili. Tento krok jako družstvo vítáme. Sami jsme upozornili na jeho neplatnost (judikatura říká, že pokud od vypsání záměru do jeho projednání uplynou dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou).

Město nevypsalo nový záměr na prodej, který jsme navrhovali v dubnu, aby se do soutěže mohli přihlásit zájemci znovu.

 

Dalším bodem byl městem navržený záměr na směnu menších pozemků developera za větší pozemky města, které jsou blíže centru a zároveň prodeje zbytku pozemku města developerovi jen za odhadní cenu, protože developer má k dispozici o 5450m2 menší pozemek než město (získal by tím dalších 31% m2 k tomu, co má).

Tato snaha vyvolala poměrně bouřlivou a takřka 4 hodiny dlouhou diskuzi, ve které jsme představili argumenty, proč je směna a prodej pozemků pro město nevýhodná. Obdobné argumenty zazněly i z řad zastupitelů a veřejnosti, která byla na jednání přítomna.

Videozáznam z jednání bude v nejbližších dnech uveřejněn na stránkách města Šlapanice: https://www.slapanice.cz/2019

Se záměrem směny a prodeje pozemků města developerovi nesouhlasíme, protože:

  • Kontrolní výbor směnu a prodej městu nedoporučil a vyhodnotil jej jako ekonomicky nevýhodný.
  • Snahou záměru je kromě směny i odprodat dalších 5450m2 cíleně pouze developerovi za odhadní cenu bez veřejné soutěže. Město se navíc o prodejní ceně nepokusilo vyjednávat.
  • Snahou záměru je pouze řešit problém developera (pozemky uprostřed polí,) na úkor zájmu města (ztráta lukrativnějších pozemků svou polohou).
  • Zvýhodnění developera tím, že získá další pozemek města bez soutěže nepřináší žádnou finanční výhodu, příležitost pro město pozemky zhodnotit.
  • Developer se dostane do výhody vlastníka sítí v území mezi městem a zbývajícími pozemky města dál od centra.
Bohužel se nám zastupitele města přesvědčit nepodařilo. Záměr směnit a prodat pozemky developerovi zastupitelé schválili.