Baugruppe – lepší bydlení za nižší náklady

By Družstvo Nad mlýnem

Projekty stavebních družstev nejsou již dnes v Evropě nic neznámého. U našich německy mluvících sousedů se s nim běžně setkáme pod pojmy „Baugemeinschaft“ (bauen= stavět; Gemeinschaft = společenství) nebo „Baugruppe“.

Jedná se tedy o občany, kteří se spojí a na koupeném pozemku staví své bydlení. Plánují a financují projekt společně a později zde žijí jako sousedé. Úspěch projektu stojí na důvěře, transparentnosti a předem dohodnutých pravidlech. K tomuto účelu slouží stanovy družstva, jež jsou schvalovány budoucími členy.

V Německu se nyní vyskytuje mezi 4 000 až 5 000 takovýchto projektů. Největší boom tento trend zaznamenal v posledních letech v Hamburgu (50 a více projektů), Berlíně a Mnichově. Nejbližší příklady pak můžeme vidět ve Vídni. V Česku se nyní objevují první vlaštovky. Institut plánování a rozvoje Praha (IPR) nyní zpracovává seznam stavebních pozemků, z nich vybere nejvhodnější k výstavbě bytovými družstvy.

Dokončené projekty ve Vídni v posledních letech

Už tedy víme, kde se můžeme s konceptem „Baugruppe“ potkat. Proč ale tyto společenství vznikají a v čem je jejich výhoda?   

  • Baugruppe oproti konvenčnímu developerovi neždímají investiční potenciál do plna, jelikož budou na daném místě dlouhodobě žít. Vytváří tak zpravidla příjemnější prostor pro život.
  • Baugruppe projekty dávají vzniknout sociálně vyrovnaným sousedstvím. Filtrem zde není zejména cena nemovitosti a proto se do projektu zapojují jednotlivci i rodiny různých věků a finančních možností.
  • Dle studie zadané městem Vídeň lze ušetřit minimálně z hlediska stavebního až 25% nákladů oproti konvenčním projektům realizovaným developerem. Ten musí pokrýt výrobní režie, správní režie a svou marži. Navíc cena stanovená developerem odráží zejména poptávku na trhu a může se tak vyšplhat ještě výše.
  • Díky možnosti spolupodílení se na celém projektu a jeho rozvoji vzniká užší vazba a tím pádem i odpovědnost k samotné lokalitě a jejímu okolí. Ze stejného důvodu mají i snahu o urbanisticky fungující řešení.
  • Baugruppe mají zájem na vzniku kulturního/společenského centra, už jen díky vzniklým vztahům mezi jednotlivým členy a okolními obyvateli.
  • Družstvo musí být od začátku transparentní s pevně danými pravidly dle odsouhlasených stanov.

Developer jde většinou na hranici regulačních možností. Baugruppe se tím, že ušetří na marži prostředníka (developera), dostane na celkově nižší cenovou hladinu projektu a může si na daném pozemku z hlediska jeho využití dovolit větší luxus. Nemusí z něj ždímat maximum jako developer.

architekt Vladimír Fialka z Institutu plánování a rozvoje hl. M.Prahy.

Řada západoevropských měst již tyto aktivity podporuje. Příkladem může být Agentur für baugemeinschaft v Hamburku, která pomáhá s právní formou, financováním, výběrem  a poskytnutím městem vlastněných pozemků k těmto účelům. Pozadu nezůstává ani Brno s podobným projektem Bydlení pro mladé, kde buduje družstevní bydlení pro mladé rodiny.

 

Nechají se Šlapanice inspirovat?

Zajímavé odkazy:

Informace v češtině s manuálem k založení „Baugruppe“ http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz

Odkazy na státní agenturu podporující bytová družstva v Hamburgu
https://www.hamburg.de/baugemeinschaften/

Studie stavu a potenciálu stavebních společenství ve Vídni
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008510.pdf