Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem

Družstvo nad Mlýnem, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08255288
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5760


Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem


Členská schůze se bude konat ve středu 8.11.2023 v 15:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 253/4, 602 00 Brno.


Program jednání členské schůze:

  1. Zahájení, prezentace přítomných členů a kontrola usnášeníschopnosti schůze
  2. Hlasování o zrušení družstva s likvidací
    Návrh usnesení:
    „Členská schůze rozhodla o zrušení Družstva nad Mlýnem – v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08255288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5760, s likvidací ke dni 8.11.2023.“
Přečíst více

Hospodaření s pozemky směrem na Ponětovice

Pár vět ke kauze pozemků směrem na Ponětovice aneb jak to vidíme

Tímto článkem poukazujeme na to, jak město nakládá se svými pozemky určenými k výstavbě směrem na Ponětovice a jak reaguje na nové okolnosti. Celá situace kolem pozemků má 11 letou historii a je zde patrná snaha města nezradit původní záměr investora v této lokalitě.

V okamžiku, kdy má město letos možnost pozemky lépe zhodnotit a nabídnout je nestranně a veřejně k prodeji, přichází během posledních 2 měsíců s nečekaným  záměrem, který poukazuje, komu je tato lokalita již dávno předurčena a komu jsou následné aktivity ušity na míru, viz níže.

Přečíst více

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.: Projekt Družstva Nad Mlýnem má řadu důležitých předností

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

pracuje jako odborný asistent a výzkumník na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především environmentálně šetrnými směry v urbanismu a územním plánování 20. a 21. století. Ve vysokoškolské výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Zkušenosti ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, propojuje ve výzkumu i výuce s historickým a environmentálním pohledem

Projekt Družstva Nad Mlýnem patří mezi iniciativy, kterých je u nás zatím málo, přitom skýtají řadu důležitých předností.

Přečíst více

Baugruppe – lepší bydlení za nižší náklady

Projekty stavebních družstev nejsou již dnes v Evropě nic neznámého. U našich německy mluvících sousedů se s nim běžně setkáme pod pojmy „Baugemeinschaft“ (bauen= stavět; Gemeinschaft = společenství) nebo „Baugruppe“.

Jedná se tedy o občany, kteří se spojí a na koupeném pozemku staví své bydlení. Plánují a financují projekt společně a později zde žijí jako sousedé. Úspěch projektu stojí na důvěře, transparentnosti a předem dohodnutých pravidlech. K tomuto účelu slouží stanovy družstva, jež jsou schvalovány budoucími členy.

V Německu se nyní vyskytuje mezi 4 000 až 5 000 takovýchto projektů.

Přečíst více

Zastupitelstvo schválilo záměr směnit a odprodat pozemky developerovi

Dne 19.6.2019 se naši zástupci Družstva nad Mlýnem zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva. Jedním z bodů na programu bylo zrušení záměru prodeje pozemků v lokalitě Ponětovské z roku 2017. Zastupitelé zrušení záměru odsouhlasili. Tento krok jako družstvo vítáme. Sami jsme upozornili na jeho neplatnost (judikatura říká, že pokud od vypsání záměru do jeho projednání uplynou dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou).

Město nevypsalo nový záměr na prodej, který jsme navrhovali v dubnu, aby se do soutěže mohli přihlásit zájemci znovu.

 

Dalším bodem byl městem navržený záměr na směnu menších pozemků developera za větší pozemky města, které jsou blíže centru a zároveň prodeje zbytku pozemku města developerovi jen za odhadní cenu, protože developer má k dispozici o 5450m2 menší pozemek než město (získal by tím dalších 31% m2 k tomu, co má).

Přečíst více

Sešli jsme se s městským architektem

Dne 18.6.2019 se sešli zástupci Družstva na Mlýnem s městským architektem panem Staškem Žeravou. Konzultovali jsme s ním náš projekt výstavby rodinných domků v lokalitě Ponětovská, který se inspiruje konceptem Baugruppe. Diskutovali jsme komplexní řešení výstavby jako rozsah veřejné zelně, hustotu zástavby včetně spolupráce se všemi zainteresovanými stranami. Ze schůzky máme pozitivní dojem.

Přečíst více

Směna pozemků developera – reakce na záměr Čistých Šlapanic

Družstvo nad Mlýnem, které usiluje o koupi pozemků v lokalitě Ponětovská, nabízených městem na prodej od roku 2017,  reaguje tímto na článek paní starostky, který byl dne 15.6. uveřejněn na stránkách Čistých Šlapanic.

V tomto článku Čisté Šlapanice navrhují zrušit záměr na prodej pozemků a zároveň informují, že se dohodli s majiteli dvou pozemků (původní developer) na výhodné směně pro město – menších pozemků v polích za lukrativnější větší městský scelený pozemek s povinností developera doplatit cenu získáných m2 pozemku navíc, které mu tím město převede – původní developer směnou získá o 31%m2 více pozemků než sám vlastní (což je o 5 450m2 více), k tomu za netržní, odhadovou cenu.

Přečíst více

Vyjádření města k návrhu zastavit prodej pozemků

Dne 30. dubna jsme obdrželi od města odpověď na námi podané stanovisko. Paní starostka v něm uvádí, že záměr prodeje pozemků je ve výhradní kompetenci zastupitelstva, stejně tak případný prodej či jakékoli další nakládání s pozemky. Informuje nás o tom, že s naším vyjádřením byli všichni zastupitelé seznámeni a budou naše argumenty jistě zvažovat. Pevně věříme, že tomu tak bude. Zatím nás žádný zastupitel pro více informací nekontaktoval.

Vyjádření městaDokument PDFPřečíst více

Projekt výstavby jsme konzultovali s developerem

V dubnu jsme oslovili našeho potenciálního souseda – developera pana Drápala. Představili jsme náš záměr odkoupit pozemky na Ponětovské a zahájit výstavbu rodinných domků. Vyjádřili jsme ochotu spolupracovat na řešení celé lokality. … Přečíst více